โหลดวันละนิด..คลิกวันละครั้ง..ขอบคุณครับ..

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Visual Studio 2008 Professional Edition Full[โหลดลิงค์ตรง]


 Visual Studio 2008 Professional Edition Full|Size:3.3 GB 

Visual Studio 2008 Professional Edition ได้ถูกปรับแต่งมาให้รองรับโครงการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับเว็บ (อาทิเช่น ASP .NET AJAX), Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office System 2007, SQL Server 2008 และอุปกรณ์ Windows Mobile โดยที่จำนวนของแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาสามารถนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชัน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางธุรกิจที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Visual Studio 2008 Professional Edition จัดเป็นชุดเครื่องมือแบบครบวงจรที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการทุกรูปแบบได้ ผ่านทาง ฟังก์ชันชั้นยอดที่ไม่มีอยู่ใน Visual Studio 2008 Standard Edition

Requirments :
Requirements vary for different combinations of components within Visual Studio 2008 Professional Editions. To install Visual Studio 2008 Professional Edition, you need:
Computer with a 1.6 GHz or faster processor
Visual Studio 2008 can be installed on the following operating systems:
Windows Vista ® (x86 & x64) – all editions except Starter Edition
Windows ® XP (x86 & x64) with Service Pack 2 or later – all editions except Starter Edition
Windows Server ® 2003 (x86 & x64) with Service Pack 1 or later (all editions)
Windows Server 2003 R2 (x86 and x64) or later (all editions)
384 MB of RAM or more (768 MB of RAM or more for Windows Vista)
2.2 GB of available hard-disk space
5400 RPM hard drive
1024 x 768 or higher-resolution display
DVD-ROM Drive
Additional features may require Internet access. Fees may apply. โหลดจากเว็บโปรแกรมโดยตรง

Serial ใช้ทั้งชีวิต

2 ความคิดเห็น:

  1. โหลดแล้ว มันไม่เห็นใช่เลย

    ตอบลบ
  2. http://download.microsoft.com/download/8/1/d/81d3f35e-fa03-485b-953b-ff952e402520/VS2008ProEdition90dayTrialENUX1435622.iso

    ตอบลบ